SHËRBIMET TË CILAT OFROHEN NË KLINIKËN TONË

PREVENTIVË DHE PEDODONCI

1. Pastrim i dhëmbëve;

2. Fluorizim (forcim dhe mbrojtje e dhëmbëve nga kariesi);

3. Vulosje e fisurave (lyerje apo mbrojtje e dhëmballave tek fëmijët mbi 6 vjeçar);

4. Shërim dhe nxjerrje e dhëmbëve të qumshtit pa-dhembje;

KONZERVATIVË DHE ENDODONCI

1. Shërim i rrënjëve të dhëmbëve të infektuar me metodat e avancuara;

2. Pllomba te bardha estetike, natyrale dhe kualitative (Shofu & Estelite);

PROTETIKË

1. Metal-Porcelan (kurora & ura);

2. Zirkon-Porcelan (kurora & ura);

3. Full-Zirkon (kurora & ura 3D-CadCam);

4. E-max (kurora estetike 3D);

5. Veeners E-max (veshje estetike ballore pa gërryerje apo me gërryerje minimale);

KIRURGJI ME IMPLANTOLOGJI

1. Implante (Straumann implants - implante zvicërane më të avancuarat në treg);

2. Apikotomi (largimi i majës së rrënjës së infektuar);

3. Frenuloktomi (largimi i frenullumit apo perit të buzës me llaser - pa dhembje);

4. Nxjerrje e dhëmbëve të komplikuar;

ORTODONCIA E AVANCUAR

1. Briketa Dentaurum (tela për drejtimin e dhëmbëve nga marka e njohur Gjermane -Dentaurum);

2. Briketa Damon-system (tela për drejtimin e dhëmbëve të avancuara intelegjente me rezultate të shpejta dhe kontrolla të rralla nga marka Amerikane - Damon);

3. Nuovola (shabllone transparente - pa tela për drejtimin e dhëmbëve nga Nuovola - Itali);

PARADONTOLOGJI

1. Kiretim (shërim) i xhepave paradontal;

2. Largimi i gurëve dhe konkrementeve;

3. Shërim i gingivës (mishit) së imflamuar të dhëmbëve;

4. Gingivektomi;

5. Frenuloktomi (largimi i frenullumit apo perit të buzës me llaser pa-dhembje);

ESTETIKË

1. Pllomba të bardha estetike, natyrale dhe kualitative (Shofu & Estelite);

2. Veeners e-max (veshje estetike ballore pa gërryerje apo me gërryerje minimale);

3. Zbardhje e dhëmbëve me llaser nga marka Gjermane - BMS;

Rentgen retro dhe Ortopan 2D & 3D:

1. Rentgen (fotografim) retroalveolar;

2. Ortopan 2D;

3. Ortopan 3D;