info@avenuedent.com

Për informata më të hollsishme mund të na kontaktoni edhe përmes e-mail e cila gjendet më lart

Rruga B "Mati 1" PRISHTINË

Gjendemi në Rrugën B te lagjja MATI 1, në mes të AZTECH dhe Bankës TEB

+383 49 74 60 20
+383 49 11 78 00

Për të bërë termine ju lutem kontaktoni në njërin nga këta dy numrat e cekur më lart

Na ndjek në FACEBOOK

Na ndjek në INSTAGRAM